• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Ulaşılabilirlik

Kamu web sitelerine özürlülerin erişebilirliği için Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından “e-erişilebilirlik kılavuzu” hazırlanmıştır. Kamudaki tüm kurum ve kuruluşların web sitelerinin özürlüler tarafından erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. E-erişilebilirlik kılavuzu adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi”ne adresinden ulaşılabilir.

 

 

Bilgiye Erişilebilirlik

http://www.ozurluveyasli.gov.tr/
http://www.kakis.gov.tr/rehberi-indir

Engelli Hakları