• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Sosyal Güvenlik

Disgrafi

Türkiye'de özürlülerin sosyal güvenliği, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında sağlanmaktadır. İlgili kanun, sosyal sigorta kurumları kapsamında kamu ve özel sektörde işçi olarak çalışanlar, ücret karşılığı çalışan memurlar, hizmetliler ve diğer personel, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile belirlenen usul ve şartlara uygun olarak iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sigortalının veya iştirakçinin (www.iskur.gov.tr) kendisine, eş, çocuk, ana ve babasına aylık bağlanması veya gelir ödenmesi ve sağlık (muayene, teşhis, tedavi, ilaç, iyileştirme vasıtaları) yardımı yapılmasını düzenlemektedir.

  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na (SSK) tabi olan özürlü işçilerin, istekleri halinde, belirlenen şartlara göre 15 ila 20 yılda erken emeklilik hakkı vardır.

 

  • 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Emekli Sandığı iştirakçisi özürlü memurlar istekleri halinde 15 yılda emekli olabilirler.

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olarak çalışacak özürlü, Sosyal Güvenliküler; özür oranına göre; 15 yıl ve 3960 gün ila 18 yıl ve 4680 gün primi ödemiş olmak şartıyla isteğe bağlı erken emeklilik hakkına sahip olacaklardır. Böylece bağımsız çalışan özürlüler için ilk defa isteğe bağlı erken emeklilik hakkı doğmuştur.

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak, emeklilik işlemleri kişiye özel olduğu ve çalışılan süre, işe giriş tarihi, yatırılan prim gün sayısı ve tabi olduğu hükme göre emeklilik süresi değişebileceği için bu hususlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'nden bilgi alınması gerekmektedir.
Engelli Hakları