• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Özürlü İstihdam Etme Zorunluluğu Özürlü Kontenjanından Memur veya İşçi Olarak İstihdam Edilme Devlet Memuru Olarak İşe Yerleştirme

Özürlü kişilerin işçi olarak yerleştirilmeleri Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmakta olup 50 ve daha fazla işçi çalışan kamu sektörü işyerleri en az %4, özel sektör işyerleri en az %3 oranında özürlü işçi çalıştırmakla yükümlüdür.

Özürlü kişilerin devlet memuru olarak yerleştirilmeleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmakta olup kamu kurum ve kuruluşları, dolu kadro sayısının %3'ü oranında özürlü memur istihdam etmekle yükümlüdür.

Özürlü kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak merkezî sınava girmek gerekmektedir. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Merkezi sınava ilişkin duyurular aşağıdaki internet adreslerinden takip edilebilir:

Engelli Hakları