• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Nerelere Başvurulması Gerekir?

Bakanlar Kurulu, Emlak Vergisi Kanunu ile özürlü bireylerin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskene ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

 

Emlak vergi indiriminden yaralanmak için, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış olan özürlüler için sağlık kurulu raporu, dilekçe ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile konutun sınırları içinde bulunduğu belediye başkanlığına başvurulmalıdır.

Engelli Hakları